Databáze pramenů k dějinám přírodních věd Vyhledej

Úvod

Databáze s přehledem pramenů k dějinám přírodních věd, uložených v archivech a několika jiných institucích České republiky, vychází ze čtyř vydaných svazků soupisu těchto pramenů v řadě Práce z dějin přírodních věd (sv. 8, 9, 10 a 21, vyšly v Praze letech 1976–1987). Zadání pro tyto svazky bylo pojato široce (zahrnovalo i prameny pro aplikované technické obory či dějiny továren a dalších výrobních podniků). Tiskem vydané příručky jsou dnes obecně méně dostupné a ony vydané už jsou k dispozici zřejmě jen velmi omezeně. Kromě toho za dvacet až třicet let uplynulých od tohoto vydání došlo k mnoha změnám. Nejen že přibylo mnoho dokumentačního materiálu a mnohé bylo přehodnoceno a zpracováno, ale po změnách na přelomu devadesátých let byly také některé fondy delimitovány. I proto je práci, která je v oněch čtyřech svazích shromážděna, čím doplnit.

Archiv Akademie věd ČR se proto rozhodl vyjít vstříc historikům vědy a dalším zájemcům a umožnit přístup k základním údajům o archivní dokumentaci k historii přírodních věd v českých zemích on-line.

Databáze, v níž jsou prozatím soustředěné poznatky uloženy, zájemci podají tyto informace:

1. Název instituce, v níž je fond uložen; vedle archivů to může být i muzeum, knihovna, galerie.
2. Číslo evidenčního listu tzv. Národního archivního dědictví; tento údaj může sloužit při vyhledávání v jednotlivých archivech, protože vyjadřuje pořadové číslo, pod kterým je fond v tom kterém archivu veden.
3. Název fondu (i v anglické verzi vedle překladu především v češtině, aby ji bylo možno snadno vyhledat), jež je úzce spojen se jménem či názvem jeho původce.
4. Informaci o dvou časových rozpětích:

  • jednak o životních datech u fondu osoby nebo o časovém rozmezí existence instituce, 
  • jednak o dataci, chronologickém rozpětí dochovaných dokumentů.

5. Pro usnadnění věcného hledání je uvedeno číslo oboru, kterého se fond týká v rozlišení mezinárodního desetinného třídění.
6. Údaj o množství dochovaného materiálů v běžných metrech.
7. Údaj o tom, v čem je tento materiál fyzicky uložen a jakého je typu (vedle archivních kartonů např. mapy, knihy, filmy apod.).
8. Údaj o tom, zda se jedná o samostatný fond či jeho část.
9. Údaj o přístupnosti fondu, tj. je-li zpracován a zpřístupněn nějakou formou archivní pomůcky. Nutno dodat, že i nezpracované fondy mohou být badateli poskytnuty ke studiu.
10. Stručný popis obsahu fondu, kterému může předcházet (především v případě osobních fondů) charakteristika jeho původce.

Elektronická databáze umožňuje nejen snadné vyhledávání pro zájemce, ale také neustálé vylepšování a doplňování. Autoři počítají s tím, že ji budou stále doplňovat nejen o nové fondy, které archivy či jiné instituce získají, ale postupně budou také doplňovat některé položky, u nichž zatím nemají dost údajů; ve výhledu je i rozšíření záběru nejen na přírodní, ale i na společenské vědy, širší zahrnutí technických oborů a dalších aplikovaných věd, do kterých lze započítat také zdravotnictví.

Vyhledávání v databázi
  © Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky